Anmäl dig

28 juni - 30 juliRoche trädgård

3 av 10 bröstcancerdrabbade kvinnor känner inte till sina rättigheter. Hur säkerställer vi delaktighet och inflytande inom cancervården?

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor ochstår för 29 procent av alla cancerfall. En ny Novus undersökning bland Bröstcancerförbundets medlemmar visar att över 30 procent aldrig har hört talats om att det finns en patientlag som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Sverige har höga ambitioner inom cancervården, just nu ser vi ett stort fokus på de allt för långa köerna, det är viktigt. Samtidigt måste politiken kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt, vi får inte glömma patientens rätt till information, delaktighet och inflytande. Den svenska patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015, nu över en mandatperiod senare visar Novus undersökning att kännedomen om lagen är alarmerande låg.

Hur ökar vi kännedomen om patientlagen och därmed säkerställer individens rätt till delaktighet och inflytande?

Seminariet inleds med att Bröstcancerförbundets Generalsekreterare Marit Jenset presenterar rapporten ”Patientens delaktighet och inflytande i bröstcancersjukvården” baserad på en undersökning där förbundets medlemmar fått komma till tals angående sina erfarenheter av cancervården. Därefter följer en paneldiskussion med ledande politiker, landstingsledning och Bröstcancerförbundets ordförande samt representanter från näringslivet. 

Panel:

  • Susanne Dieroff Hay , Ordförande Bröstcancerförbundet
  • Hans Hägglund, SKL Nationell cancersamordnare
  • Malin Sjölander, Regionråd Kalmar
  • Johan Järte, Medical Director, Lyfepond  

Anmäl dig

Speakers

Hans Hägglund
Nationell Cancersamordnare SKL

Läs mer

Susanne Dieroff Hay
Ordförande Bröstcancerförbundet

Läs mer

Johan Järte
Medical Director, Lyfepond

Läs mer

Malin Sjölander
Regionråd Kalmar

Läs mer

Marit Jenset
Generalsekreterare, Bröstcancerförbundet

Läs mer