Anmäl dig

28 juni - 30 juliRoche trädgård

Patientmedverkan i myndighetssammanhang

– ett spel för galleriet eller patientmakt på riktigt?

Att involvera patienter och ta hänsyn till deras perspektiv har hamnat i fokus i vården och myndigheter relaterade till sjukvården under senare år. Det övergripande målet med brukardelaktighet i myndigheternas arbete är att öka kvalitet, relevans och tillgänglighet av underlag, rapporter och kunskapsstöd för att långsiktigt förbättra vård och omsorg för patienten/brukaren.

Men hur är det egentligen lyssnar myndigheterna på riktigt eller är det bara ett spel för galleriet. I vilken utsträckning har det inneburit en verklig skillnad och hur säkerställer myndigheterna att de lyssnar på de rätta rösterna?

Panel:

  • Lise-Lott Eriksson, Förbundsordförande Blodcancerförbundet
  • Elisabeth Wallenius, Förbundsordförande Funktionsrätt Sverige
  • Roger Henriksson, Professor onkologi
  • Thomas Lindén, Chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Anmäl dig

Speakers

Lise-Lott Eriksson
Förbundsordförande Blodcancerförbundet

Läs mer

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande Funktionsrätt Sverige

Läs mer

Roger Henriksson
Professor Onkologi

Läs mer

Thomas Lindén
Chef för avdelningen för kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Läs mer