Anmäl dig

28 juni - 30 juliRoche trädgård

Välkommen till Roche i Almedalen

Den 28 juni är det dags att slå upp portarna till årets Almedalsvecka. Vi välkomnar dig igen till vårt hus och trädgård mitt i Visby. En mötesplats där vi bjuder in dig och många andra viktiga nyckelspelare för värdeskapande innovationer och förändringar inom hälso- och sjukvården.

Utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård har aldrig varit så debatterade som nu. Med ökad tillgänglighet följer utmaningar att hantera, såsom att säkerställa att vi har de effektivaste processerna som ger rätt patient bästa behandling i rätt tid, ändamålsenliga ersättningssystem, och att vi verkar för ökad jämlikhet i vården. Att vi dessutom står inför en Almedalsvecka där du deltar med värdefulla tankar och idéer gör den här veckan än mer viktig.

Vi fyller veckan hos oss med rundabordssamtal, mingel och spännande seminarier med samarbetspartners i trädgården. Ta med dig en vän eller kollega och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla svensk hälso- och sjukvård. 

Dina idéer kan göra skillnad.

Varmt välkommen!
/RocheAnmäl dig

Program


Frukost - Vi spanar framåt (mat)

Här summerar vi och fångar de händelser och ord som berört oss mest. Vi använder almedalens viktigaste resurs - publiken, till att ge oss det viktigaste perspektivet. Och vi diskuterar hur vi tar med oss de viktiga frågorna vidare in i höstens debatter.

Läs mer

Trädgården 60min

Lunch - Mingel med överraskning (mat)

Välkommen till Roche trädgård på lunchmingel. Vi bjuder på enklare tilltugg från grillen och dryck.
Trädgården 120min

Patientmedverkan i myndighetssammanhang – ett spel för galleriet eller patientmakt på riktigt?

Att involvera patienter och ta hänsyn till deras perspektiv har hamnat i fokus i vården och myndigheter relaterade till sjukvården under senare år. Det övergripande målet med brukardelaktighet i myndigheternas arbete är att öka kvalitet, relevans och tillgänglighet av underlag, rapporter och kunskapsstöd för att långsiktigt förbättra vård och omsorg för patienten/brukaren.

Läs mer

Trädgården 60min

Från idé till verklighet

Med rätt personer i rummet går vi från idé om vad vi vill åstadkomma med svensk hälso- och sjukvård till en lösning med implementerbar plan på 120 minuter.

Mötesrummet 120min

Affärsutvecklingsmingel med fokus på Life Science

Morgondagens hälso- och sjukvård är i behov av breda lösningar där alla i vårdens ekosystem bidrar på bästa sätt. Kom och träffa nya och gamla kollegor och samtala om det hjärtat är fullt av under TankeledareNätverkets och Roches mingel.

Läs mer

Trädgården 120min

Mingel med Forum for Health Policy

Vi minglar med bland annat Socialminister Lena Hallengren och Åke Åkesson.

Läs mer

Trädgården 180min


Frukost - Nu är vi halvvägs (mat)

Vi står i mitten av en fyra dagar lång vårddebatt, och summerar vad vi hört, sett och erfarit - samt spelar in de önskningar om vad vi borde prata om.

Läs mer

Trädgården 60min

Lunch - Mingel med överraskning (mat)

Välkommen till Roche trädgård på lunchmingel. Vi bjuder på enklare tilltugg från grillen och dryck

Trädgården 120min

3 av 10 bröstcancerdrabbade kvinnor känner inte till sina rättigheter. Hur säkerställer vi delaktighet och inflytande inom cancervården?

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och står för 29 procent av alla cancerfall.

Läs mer

Trädgården 60min

Från idé till verklighet

Med rätt personer i rummet går vi från idé om vad vi vill åstadkomma med svensk hälso- och sjukvård till en lösning med implementerbar plan på 120 minuter

Mötesrummet 120min


Frukost - Vad tar vi med oss från veckan (mat)

Här summerar vi och fångar de händelser och ord som berört oss mest. Och vi diskuterar hur vi tar med oss de viktiga frågorna vidare in i höstens debatter.

Läs mer

Trädgården 60min

Lunch - Mingel med överraskning (mat)

Välkommen till Roche trädgård på lunchmingel. Vi bjuder på enklare tilltugg från grillen och dryck

Trädgården 120min

Måste jag tvingas flytta för att få min rätt till vård tillgodosedd?

Svensk sjukvård har en bristande förmåga att erbjuda en jämlik och jämställd vård. Skillnader som riskerar att bli ännu tydligare vid ovanliga diagnoser, där kunskapen är mer fragmenterad.

Läs mer

Trädgården 60min

Från idé till verklighet

Med rätt personer i rummet går vi från idé om vad vi vill åstadkomma med svensk hälso- och sjukvård till en lösning med implementerbar plan på 120 minuter

Mötesrummet 120min
Anmäl dig

Deltagare och talare

Ingrid Rydell
Analyschef, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Läs mer

Göran Henriks
Utvecklingsdirektör Region Jönköping

Läs mer

Malin Sjölander
Regionråd Kalmar

Läs mer

Richard Rosenquist Brandell
Professor, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI

Läs mer

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar

Läs mer

Marit Jenset
Generalsekreterare, Bröstcancerförbundet

Läs mer

Johan Järte
Medical Director, Lyfepond

Läs mer

Thomas Lindén
Chef för avdelningen för kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Läs mer

Lena Hallengren
Socialminister

Läs mer

Anna Nergårdh
Särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård

Läs mer

Peter Graf
VD TioHundra

Läs mer

Jenni Nordborg
Direktör Hälsa Vinnova / Life science-samordnare

Läs mer

Hans Hägglund
Nationell Cancersamordnare SKL

Läs mer

Marie Morell
Ordförande Sjukvårdsdelegationen SKL

Läs mer

Fabian Bolin
VD WarOnCancer AB

Läs mer

Patrik Sundström
Programansvarig E-Hälsa SKL

Läs mer

Maria Montefusco
Förbundsordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Läs mer

Susanne Dieroff Hay
Ordförande Bröstcancerförbundet

Läs mer

Roger Henriksson
Professor Onkologi

Läs mer

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande Funktionsrätt Sverige

Läs mer

Lise-Lott Eriksson
Förbundsordförande Blodcancerförbundet

Läs mer

Åke Åkesson
Allmänläkare och Verksamhetschef hälsocentralen i Borgholm

Läs mer

Catharina Barkman
Senior rådgivare och projektledare Forum för Health Policy

Läs mer

Hanna Brodda
Chefredaktör Medtech Magazine och Life science Sweden

Läs mer

Anders Ekholm
Policychef Institutet för Framtidsstudier

Läs mer

Lotta Ljungqvist
VD Testa Center GE

Läs mer

Margareta Haag
Ordförande Nätverket mot Cancer

Läs mer

Gustaf Drougge
Kanslichef Moderaterna Region Stockholm

Läs mer

Sofia Medin
Chefsstrateg Swedish Medtech

Läs mer

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Läs mer

Peter Nordström
Programdirektör SWElife

Läs mer

Laura Hartman
Strategisk rådgivare - tidigare Tillitsdelegationen

Läs mer

Helena Strigård
vice VD Sweden BIO

Läs mer

Krim Talia
Direktör Life science RISE

Läs mer

Anders Blanck
VD Lif

Läs mer

Ida Kåhlin
Förbundsordförande Arbetsterapeuterna

Läs mer

Ann Johansson
vice Förbundsordförande Vårdförbundet

Läs mer

Kontakt

Sofia Löfkvist
sofia.lofkvist@roche.com

072-234 36 85

Public Affairs Manager

Björn Arvidsson
bjorn.arvidsson@roche.com

070-994 36 06

Head of Public Affairs

Jonas Edström
jonas.edstrom@roche.com

Patient Advocacy Manager

Charlie Grafström
charlie.grafstrom@roche.com

Head of Pricing and Reimbursment

Per Brinck
per.brinck@roche.com

Head of Business Development

Wilhelm Gatenbeck
wilhelm.gatenbeck@roche.com

Business Development Manager

Helena Anderin
helena.andrin@roche.com

Director of External Affairs

Beata Ferencz
beata.ferencz@roche.com

Patient Advocacy Manager

Daniel Ågren
daniel.agren@roche.com

Personalised Health Care Lead

Amy Vanbuskirk
amy.vanbuskirk@roche.com

VD